Misja i Cele

MISJA STOWARZYSZENIA

Tworzenie prawnych, organizacyjnych 
i ekonomicznych warunków
dla bezpieczeństwa i higieny pracy

 

CELE STOWARZYSZENIA

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
     
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,
     
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
     
  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków,