Seminarium WYPADKI TRUDNE PRZYPADKI

2018-02-06

Seminarium skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką wypadków przy pracy, w tym pracowników służby bhp oraz pracowników ZUS. Współorganizatorami wydarzenia są Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Radomiu oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie oddział w Radomiu. 
                 .

Seminarium skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką wypadków przy pracy, w tym pracowników służby bhp oraz pracowników ZUS. Współorganizatorami wydarzenia są Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Radomiu oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie oddział w Radomiu. 
                 .
Miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Radomiu  
               26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A  
               Sala Konferencyjna - wejście B, piętro III

Opłaty:  Członkowie OSPS BHP oddział w Radomiu,
               pracownicy ZUS, pracownicy PIP - BEZPŁATNIE
               Pozostali - 150 zł

Czas:     27 lutego 2018 roku (wtorek)
               w godz. 10:00 - 15:30

 

P R O G R A M

10:00 Nieprawidłowości w dokumentacji powypadkowej przekazywanej 
          do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

          Przedstawiciel ZUS

11:00 Nieprawidłowości w dokumentacji powypadkowej napotykane 
          podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

          Przedstawiciel PIP

12:00 Wypadki przy pracy – wybrane orzecznictwo sądowe
          Przedstawiciel Wydziału Obsługi Prawnej ZUS

12:45 Wypadki przy pracy – dobre praktyki - dyskusja
          Przedstawiciele OSPS BHP

14:30 Postępowanie powypadkowe - psychologia kłamstwa
          Specjalista w zakresie komunikacji niewerbalnej i psychologii kłamstwa

 

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY>>>