Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń – dla wzrostu standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2015-11-16

Międzynarodowe Targi Ochrony Indywidualnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy A+A w Dusseldorfie odegrały w tym roku szczególną rolę. Najważniejsza impreza branży BHP w Europie stała się okazją do zorganizowania, w dniach 28-29 października, serii spotkań, które zaowocowały wzmocnieniem polsko-niemieckiej współpracy pracowników służby BHP. Realizacja wyjazdu szkoleniowo-studyjnego była możliwa, dzięki uzyskaniu współfinansowania od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy. Nieoceniony wpływ na organizację wizyty miał również radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Połączenie dwóch celów

Krótki, ale za to bardzo intensywny wyjazd studyjny, miał na celu nawiązanie współpracy polsko-niemieckiej na szczeblu organizacji pozarządowych, zaangażowanych w podnoszenie standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po stronie zachodnich sąsiadów, gospodarzem spotkań była organizacja Basi (Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) – stowarzyszenie zrzeszające szeroką gamę instytucji i organizacji niemieckich. Wyjazd umożliwił również poznanie oferty Targów A+A, które są największym, europejskim wydarzeniem targowym, poświęconym rozwiązaniom producentów i dystrybutorów ochron zbiorowych i indywidualnych z całego świata.

Dzień I – nowe idee rozwoju w 2016 roku

Delegacja polskich stowarzyszeń została gorąco przyjęta przez najwyższej rangi przedstawicieli gospodarzy: Bruno Zwingmanna, prezesa Basi oraz Brigit Horn, dyrektor Targów A+A. W spotkaniu uczestniczył również Stanisław Hebda, I Radca, Konsul z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Bruno Zwingmann podkreślił, że nawiązanie roboczych kontaktów z organizacjami pozarządowymi sektora ochrony pracy, jest niezbędnym dopełnieniem dialogu polsko-niemieckiego, który rozpoczął się w 2011 roku, gdy Polska dołączyła do grona Partnerów Targów A+A. Józef Witczak, przedstawiciel Zarządu Głównego OSPS BHP, zaproponował współpracę przy organizacji konferencji w 2016 roku, dotyczących problemu usuwania azbestu i ochrony pracy osób niepełnosprawnych. Z kolei Paweł Rozowski, wiceprezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania doświadczeń zachodnich sąsiadów w modernizacji systemu ochrony pracy w Polsce. W symbolicznym geście podziękowania za otwartość i nadziei na dalszą, równie dobrą współpracę, Grzegorz Szałas, członek ZG OSPSBHP, przekazał na ręce prezesa Basi kryształową statuetkę.

Dzień II – entuzjastyczne przyjęcie Polski na spotkaniu ENSHPO

Podczas drugiego dnia wizyty, polska delegacja wzięła udział w spotkaniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Sieci Organizacji Zawodowych Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENSHPO), która zrzesza około 50 organizacji z 20 państw europejskich (licząc łącznie ponad 57 tysięcy członków). Dotąd Polska nie posiadała swojej reprezentacji. Spotkanie poświęcone było w szczególności tworzeniu jednolitych standardów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników służby BHP w Unii Europejskiej, a także kwestii wpływu organizacji pracowników BHP na kształt europejskich regulacji, dotyczących ochrony pracy. Udział Polski w posiedzeniu ENSHPO spotkał się z ciepłym, wręcz entuzjastycznym przyjęciem, czego wyrazem była propozycja profesora Ralfa Giercke, przewodniczącego ENSHPO, aby organizacja jesiennego spotkania Komitetu Wykonawczego, przypadła w 2016 roku właśnie Polsce.

Sięgać coraz wyżej

Rozwój współpracy z niemieckimi organizacjami sektora bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest naturalną konsekwencją dotychczasowych działań, realizowanych przez OSPSBHP oraz SBiZP. OSPSBHP w ostatnim czasie nawiązało roboczą współpracę z Partnerami z Litwy, Słowacji i Włoch. Natomiast SBiZP opiera swoją działalność na wymianie dobrych praktyk z licznymi Partnerami zagranicznymi, realizując misję modernizacji systemu ochrony pracy w Polsce. Na konferencjach i seminariach w Polsce, gościli przedstawiciele organizacji z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i innych krajów, które słyną z dużego doświadczenia we wdrażaniu wysokich standardów BHP. W ubiegłym roku, wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele niemieccy z BG Bau i GVG.

Po 26 latach, przyszedł czas na zmiany

Wyjazd studyjny do Dusseldorfu okazał się przykładem owocnego współdziałania polskich stowarzyszeń, aktywnych na polu ochrony pracy. Pokazał również, że porozumienie może przynieść znakomite efekty. Niemiecki wzór współpracy między instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi uczy, że dla rozwoju efektywnych instrumentów zarządzania bezpieczeństwem pracy, niezbędny jest otwarty dialog i wola partnerskiego działania wszystkich zainteresowanych. Wydaje się, że po 26 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce, po latach stawiania nacisku na wzrost gospodarczy, przyszedł w końcu czas na refleksję nad systemem ochrony pracy - na przegląd i modernizację obowiązujących regulacji prawnych oraz nadanie odpowiedniej rangi sprawom BHP, które mają istotny wpływ na zdrowie, komfort pracy i życia czy relacje społeczne. Są to często kwestie niewystarczająco rozumiane, niedoceniane i bagatelizowane.

W procesie zmiany, istotną rolę odegrać powinny organizacje profesjonalistów, a także doświadczenia innych krajów, które udaną transformację systemów ochrony pracy mają już daleko za sobą.